Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin KorunmasıVeri sahipleri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerini bu

başvuru formunu doldurarak, başvuru formunda belirtilen usuller çerçevesinde iletebilirler.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı, dayanağı ve ilgili haklarınızı bildiren Aydınlatma Metni

Kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikası