Potex

Potex

Potas ekstresi (Potex), kompoze gübre üretiminde hammadde olarak; kolayca eriyebilmesinden dolayı, damla sulama sistemleri ve/veya toprakların (torf) hazırlanmasında; ve her türlü sebze, meyve ve tarla bitkilerinde gübre olarak kullanılabilmektedir.
Bej renkli toz halinde sülfatla bileşik potaslı gübre, yüksek oranda çözünebilirliği sayesinde tüm kültür bitkileri ve özelliklede sebze ve meyve tarımında, seralarda potas ihtiyacını giderecek mükemmel bir kaynak teşkil etmektedir.

KULLANIM

Potex toz halinde olduğundan toprağa serpilmesini müteakiben boş sulama yapılarak, tek başına ve diğer gübreler ile serpildikten sonra toprağa karıştırılarak veya suda eritilmek sureti ile salma, yağmurlama ve damlama sulama sistemleri ile bitkiye verilebilir.
Burada önceden %5 konsantrasyonlu çözelti hazırlanmaladır. (95 lt su +5 kg potex)
Kullanım dozu dekara 25-50 kg. kadardır. Bu miktar patates, pancar, muz, narenciye ağaçları gibi potasyum ihtiyacı fazla olan bitkilerde ve potasyumca zayıf topraklarda ihtiyaca göre 2-3 kat arttırılabilir.

AMBALAJ

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 kg. torba.

TAŞIMA ve SAKLAMA KOŞULLARI

Taşıma işlemi, açık kamyonlar ile yapılabilir.
Depolama sırasında ürünü dış etkilerden korumak gerekir.

İşbu form ve formdaki talebiniz doğrultusunda sizinle kurulacak sözlü veya yazılı irtibat aracılığı ile toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikamız (“Politika”) kapsamında işlenmekte ve aktarılmaktadır. Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebebi, saklama süreleri ve yasal haklarınızın açıklandığı Politikaya buradan ulaşabilirsiniz.