Viprotal

Viprotal

Mayacılık türevi ruminant yem maddesi olan VİPROTAL, büyükbaş karma hammaddesi ve aynı zamanda toz ve pelet yem bağlayıcı olarak kullanılır. Tamamı çözülebilir azot içeriğinden gelen yüksek ham protein ve düşürülmüş potasyum seviyesi ile geviş getiren (ruminant) hayvanlar için ideal bir yem katkısıdır.

KULLANIM

Karma yem fabrikalarında, melas gibi, melasiyer vasıtasıyla enjekte edilir.
Karma yemin formülüne ve ihtiyaca göre, 1 ton karma yeme 40 ila 80 kg. katılmalıdır.
Tek başına kullanılabileceği gibi, melasla değişik oranlarda karıştırılarak da kullanılabilir.

TAŞIMA ve SAKLAMA KOŞULLARI

Taşıma işlemi, tanker kamyonlarla yapılır.
Sıvı stok tanklarında bozulmadan kullanım anına kadar kalabilir.

İşbu form ve formdaki talebiniz doğrultusunda sizinle kurulacak sözlü veya yazılı irtibat aracılığı ile toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikamız (“Politika”) kapsamında işlenmekte ve aktarılmaktadır. Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebebi, saklama süreleri ve yasal haklarınızın açıklandığı Politikaya buradan ulaşabilirsiniz.